MYRAN & LEJONET

 

Det var en gång en Myra som gick tidigt till jobbet varje morgon för att arbeta. Myran var flitig och gillade sitt jobb.

 

Ledaren Lejonet blev överraskad när han fick se att Myran var effektiv utan arbetsledning och han tänkte att om Myran är så effektiv utan arbetsledning så skulle Myran vara ännu effektivare med arbetsledning.

 

Lejonet anställde Kackerlackan som hade ledarskapsutbildning och var känd för sina grundliga rapporter.

 

Kackerlackans första uppdrag var att skapa ett arbetsschema. Han behövde också en sekreterare för att föra anteckningar och anställde Spindeln för att hålla reda på arkivet och svara i telefon.

 

Lejonet var exalterad av de rapporter som Kackerlackan lämnade och bad honom att göra diagram över produktionen och analysera utvecklingen.

 

Kackerlackan var tvungen att köpa en dator och anställde Flugan att ansvara för IT-avdelningen.

 

Myran som tidigare var glad och produktiv arbetstagare hatade nu sitt nya jobb. Har var tvungen att gå på olika kurser och beskriva sitt arbete i olika rapporter och registrera avvikelser.

 

Lejonet tyckte att det var hög tid att anställa en chef till enheten där Myran jobbade.

 

Chefsjobbet gavs till Bromsen vars första insats var att köpa en ny fin matta och en ergonomisk arbetsstol till kontoret. Den nya chefen Bromsen behövde naturligtvis en dator och en personlig assistent för att kunna framställa en plan för att optimera arbetet och budgeten.

 

Enheten där Myran jobbade var inte längre en trevlig arbetsplats. Alla var irriterade och oroliga för framtiden.

 

Då föreslår Bromsen att man borde göra en kartläggning av arbetsmiljön och det framkom att Myrans enhet hade högre kostnader och att produktiviteten hade minskat.

 

Då anställde Lejonet konsulten Ugglan som var välrenommerad och som skulle göra en undersökning och lämna förslag på förändringar.

 

Ugglan granskade verksamheten i 3 månader och fick fram en gigantisk rapport vars resultat var att: DET FINNS FÖR MÅNGA ANSTÄLLDA.

 

Gissa vem Lejonet avskedade först?

Naturligtvis Myran då rapporten visade att han led av både brist på motivation och hade en negativ inställning.